Gå til hovedinnhold

Daterte stokkebåter i Norge

Det vakte berettiget oppsikt da et mer enn 10 meter langt fartøy laget av en uthulet eikestamme kom for dagen i Glomma, ikke langt fra Sørumsand i Akershus, for en del år tilbake. Farkosten har senere blitt C14-datert til førromersk jernalder. Sørumbåten skiller seg på flere vis fra det store flertallet av stokkebåtfunn her til lands.

For det første med hensyn til alder. Et funn fra Siljan i Telemark er datert til yngre romertid, men forøvig ligger de eldste stokkebåtfunnene i Norge i perioden fra vikingtid og fremover. En overveiende majoritet tilhører middelalderen og senere. Stokkebåter ble benyttet til fiske og ferdsel i Norge til inn på 1900-tallet.

Det er funnet et stort antall stokkebåter her i landet, men det er bare et begrenset antall som er nærmere datert.

Også når det gjelder lengden, er Sørumbåten eksepsjonell. Gjennomsnittslengden for norske stokkebåtfunn er 4,5 meter – den fra Sørum har trolig vært minst 11.

I Danmark er det funnet stokkebåter som er datert tilbake til mesolitisk tid, de eldste av dem nærmere 10.000 år gamle. Disse eldste båtene er gjerne laget av nokså bløte treslag, som or eller lind. Brorparten av de norske funnene er av furu, mens de to eldste funnene, båtene fra Sørum og Siljan, begge er av eik.

Enkelte av farkostene har hull i sidene etter utriggere. Det gjelder en del av de yngste funnene.

Langt de fleste funnene er gjort i ferskvann, ikke sjelden i mindre sjøer og vann. Den tradisjonelle måten å vinterlagre slike farkoster på, var å senke dem ned i vann.

C14-daterte funn av stokkebåter (de fleste dateringene er gjengitt med en sannsynlighet på 2 sigma, tilsv. 95 %)

Glomma, Sørum, Akershus.................................200-100 f. Kr.
Lauv, Siljan, Telemark........................................170-310
Øynavatnet I, Froland, Aust-Agder..................650-980
Øynavatnet II, Froland, Aust-Agder................650-1010
Grevsjøen, Søndre Land, Oppland.....................690-1020
Topsæ, Bygland, Aust-Agder.....................................700-1030
Gjerstad, Aust-Agder...........................................710-850
Haukasmyra, Stange, Hedmark...............................730-890
Tunhovdfjorden, Nore og Uvdal, Buskerud.......780-1040
Lytingsvatnet, Nissedal, Telemark....................890-1140
Haukomvatnet I, Birkenes, Aust-Agder.............900-1160
Ulvemyrtjernet, Sande, Vestfold.......................1000-1100
Mjålandsvatnet I, Froland, Aust-Agder............1020-1180
Buvatn, Nes, Buskerud........................................1030-1180
Mjålandsvatnet II, Froland, Aust-Agder............1030-1390
Skiftastjønn, Solum, Telemark...........................1030-1420
Søndre Land, Oppland.........................................1040-1250
Stora Myrvatn, Gjesdal, Rogaland.....................1130-1400
Gjersjøen, Oppegård, Akershus..................................1160-1290
Røyrvatnet, Songdalen, Vest-Agder................................1280-1430
Steinsvatn, Gjerstad, Aust-Agder......................1270-1400
Olandsheiene, Åmli, Aust-Agder..............................1270-1450
Skrøvlingen, Kongsvinger, Hedmark.................1280-1440
Vannen, Hemsedal, Buskerud.............................1280-1610
Haukomvatnet II, Birkenes, Aust-Agder..........1300-1430
Sætertjern, Aremark, Østfold.............................1330-1620
Heggland, Tvedestrand, Aust-Agder.................1410-1660
Lille Ulevann, Rødenes, Østfold.................................1440-1640
Haukomvatnet III, Birkenes, Aust-Agder..........1440-1670
Igletjern, Aremark, Østfold.................................1440-1950
Kilen, Aremark, Østfold.......................................1450-1950
Sandungen, Hurum, Buskerud...........................1490-1640
Rakkestad, Østfold...............................................1490-1950
Kroktjern, Aremark, Østfold...............................1640-1950
Saurdalsvatnet, Froland, Aust-Agder................1640-1950

Kommentarer

Genese sa…
Men hvor mange båter har gått tapt? Jeg kjente en gammel bonde (død for mange år siden) som fant en strålende stokkebåt i egen kornåker. Han skyndte seg å grave den ned igjen av redsel for at noe skulle "fredes" på gården.
Når han kom til sanns og samling igjen, var han ikke i stand til å huske hvor han gravde ned båten. Tapt for all tid (også fordi den trolig er råtnet når den er gravet opp, og så gravet ned igjen)

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…