Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2010

Hogganvik-utgravningen - Webkamera

Mandag 3. mai starter den arkeologiske undersøkelsen på Hogganvik. Arkeologer fra Kulturhistorisk museum og Vest-Agder fylkeskommune skal grave på stedet der runesteinen fra yngre romertid eller folkevandringstid kom for dagen i september i fjor. I dag kom webkameraet på plass.
NB: Bildet oppdateres én gang i minuttet. Pass på å oppdatere siden jevnlig.

Spolia - smuler fra keiserens bord

I fjor høst dukket et lite fragment av en fremmedartet bergart opp blant andre oppsamlede oldsaksfunn i Mandal. Det viste seg å være en del av et såkalt reisealter fra middelalderen, helst fra 1100-årene, men selve steinen har en eldre historie: den er av en karakteristisk grønn porfyr som ble hentet på Peloponnes i antikken. Den grønne bergarten stod i høy kurs hos romerne, og vår stein har trolig vært en del av et gulv, en søyle eller en annen bygningsdetalj et sted i det romerske Vest-Europa. Århundrer senere ble den spolia – kuttet opp og gitt ny bruk, i dette tilfellet altså et reisealter, et transportabelt alter som prester og biskoper kunne benytte under reiser. Bruken av romerske ”smuler” i middelalderen er en fascinerende historie. Den latinske termen spolia viser til krigstrofeer, gjerne våpen og militære insignia, som romerske tropper tok etter seierrike slag, og som etter å ha blitt båret i triumf til Forum, eksempelvis kunne pryde offentlige bygninger. Under renessansen …