Gå til hovedinnhold

Fra Eidsborg til Albany

Lokaliteten The Flatts er nok ikke på spesielt mange arkeologers lepper her hjemme. Det er det ikke noe å si på, all den stund The Flatts befinner seg i nærheten av Albany, i dagens upstate New York. Så hvorfor trekke den frem?

de Vlackte, ca. 1644, fremstilt av Len Tantillo
Jo, for 350 år siden var de Vlackte, som det den gang het, sentrum for den private, hollandske kolonien Rensselaerswijck, og etter forholdene en storgård. På 1640-tallet var det Arent van Curler som bodde der og drev gården på vegne av patronen eller eieren av Rensselaerswijck, Kiliaen van Rensselaer. I tillegg til jordbruket, var det pelshandelen som stod i fokus på The Flatts.

Helt frem til 1960-årene var The Flatts bebygd, og etter at det siste huset på stedet forsvant, har det vært gjennomført arkeologiske undersøkelser i flere omganger.

Særlig den ene av to kjellere som er funnet, har gitt mange funn. Funnene vitner om at van Curler og familien omgav seg med materiell kultur som ikke stod noe særlig tilbake for datidens velstående borgere hjemme i Amsterdam. De viser dessuten hva slags gjenstander som ble byttet mot pelsverk med mohawkindianerne: kobberkjeler, krittpiper, økser, fingerbøl, munnharper, kniver, tekstiler og glassperler – for ikke å glemme musketter. Krittpipene fra The Flatts er av en særskilt type ment for handelen med indianerne, og de er laget etter modell av indianske tobakkspiper.

Men blant funnene er også gjenstander som først og fremst forteller om dagliglivet i den nye verden, så som jordbruksredskaper. Til de mer anonyme funnene hører også det som er grunnen til at jeg ville fortelle om The Flatts: en håndfull bryner. De er nemlig produsert i Telemark.

Kvartsskiferbrynene fra Eidsborg i Tokke kommune er viden kjent, og bryner fra Eidsborg er funnet i arkeologiske kontekster med dateringer fra 700-tallet og frem til moderne tid. Dagbruddene i Eidsborg var i drift frem til de første årene etter 2. verdenskrig. Brynesteinsemnene ble fra vikingtiden av utskipet fra Skien og eksportert til store deler av Europa. Blant annet er det funnet bryner fra Eidsborg under utgravningene i Hedeby og Birka.

Og altså på The Flatts, der brynesteinene fra Telemark dels utgjør et kuriøst sidestykke til den første norske innvandringen til det hollandske Amerika, og dels fyller ut bildet av en verden som var i ferd med å bli globalisert alt på 1600-tallet.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Hvor gammel er Vardøhus festning?

Slavemarkedet i Kaffa

Sommeren 1473 reiste et usedvanlig følge gjennom det østeuropeiske steppelandet. Italieneren Angelo Squarciafico hadde påtatt seg å frakte elleve kvinnelige slaver på hesteryggen fra den genovesiske havnebyen Kaffa på Krim og hjem til deres eiere i Genova. Genoveserne var i navnet fremdeles herrer i Kaffa, og slavene var byens mest profitable eksportvare. Men den politiske situasjonen i Svartehavet var blitt usikker; de tyrkiske osmanenes nærvær innebar at det var blitt på det nærmeste umulig for genoveserne å ta seg sjøveien gjennom Bosporos og Dardanellene. Bare to år senere ble da også genoveserne kastet ut for godt fra Kaffa og sine øvrige handelskolonier i regionen.
Slavene hadde stor verdi for de to genoveserne som eide dem, og man kan saktens forstå at de ville sikre sin investering. Hva som var Angelos egne beveggrunner for å legge ut på den farlige reisen i 1473, vet vi ikke. Ingen kilder forteller heller om italieneren og hans menneskelige last noen gang kom frem til Genova…

"Ismannen" gir slipp på sine hemmeligheter

Det er snart seksten år siden ”ismannen Ötzi” dukket opp av isen i Alpene, i grensetraktene mellom Østerrike og Italia. Den gang oppfattet, i 1991, oppfattet man funnet som et heldig resultat av en usedvanlig varm sommer – mens det nå er mer rimelig å se det som et resultat av mer varige klimaendringer. Etter en del diskusjon mellom de to landene ble den 5300 år gamle kroppen til slutt plassert på museum i Bolzano i italiens Sør-Tyrol. I årene som har gått siden ismannen ble blottlagt, bokstavelig talt med hud og hår, har det blitt utført en rekke forskjellige analyser, og ”Ötzi” har måttet gi slipp på stadig nye hemmeligheter.

Det dreier seg om et av de mest oppsiktsvekkende arkeologiske funn gjennom den siste mannsalderen. Et så spektakulært funn kan ikke unngå å bli omspunnet av myter. Enkelte tror for eksempel at det er knyttet en forbannelse til liket, og det sies at syv av de personene som har arbeidet med funnet, er døde, flere av dem ”på mystisk vis”. Men også vitenskapen har l…