Gå til hovedinnhold

Vikinger ved Svartehavet


Det skandinaviske nærværet lengst øst i Europa i vikingtiden  er markant, men språkbarrieren kan av og til gjøre det vanskelig å sette seg nærmere inn i hva som faktisk foreligger av arkeologisk gjenstandsmateriale. Nå foreligger to nye bøker som letter arbeidet.

Byen Khersonnesos nær Sevastopol på Krim har en lang og omskiftelig historie. Khersonnesos ble opprinnelig grunnlagt av greske kolonister i det 6. årh. f.Kr. I den godt bevarte antikke byen, som av og til går under betegnelsen «Ukrainas Pompeii», er det blitt foretatt arkeologiske utgravninger i mange omganger helt siden 1827. I disse dager foreligger en fyldig publikasjon som gir et fint innblikk i funnene fra den bysantinske perioden i Khersonnesos. Blant metallfunnene er én, kanskje to, gjenstander av skandinavisk opprinnelse. Det dreier seg om to endebeslag til sverdslirer, hvorav den ene er dekorert i Borrestil og kan dateres til omkr. år 900.

Tatyana Yashaeavas bok om funnene fra Khersonnesos kan bestilles her. Den har engelsk og russisk parallelltekst.

I samme gate er en annen, blodfersk publikasjon som tar for seg gjenstandsfunn av skandinavisk opprinnelse i Ukraina som helhet. Det er Fedir Androshuk og Volodymyr Zotsenko som skriver om Scandinavian Antiquities of Southern Rus'. Ca. 300 gjenstander blir nærmere beskrevet. Boken er utgitt i Paris. Teksten er på russisk, men med innholdsfortegnelse og bildetekster oversatt til engelsk.

Her er den lovende innholdsfortegnelsen:Ivakin, Gleb. In memory of V. Zotsenko.
Introduction.
1. Evaluation criteria for Scandinavian antiquities
2. Specific features and main characteristics of Scandinavian
antiquities in the Ukraine
3. Catalogue structure
Section I. Right Bank of the Middle Dnieper area
Section II. Lower Dnieper area
Section III. Crimean peninsula
Section IV. The area west of the Dnieper
Section V. The area east of the Dnieper
Section VI. The Middle Dnieper area (exact find spots not known)
Appendix I. Kovalenko, V., and A. Motsya, and Yu. Sytyy. Most recent
Scandinavian finds in the burials in Shestovitsa
1. A barrow with a chamber grave excavated in 2006
2. A grave excavated in 2011
Appendix II. Skorokhod, V. The finds of Scandinavian origin from the
excavations of Shestovitsa settlement (1983-2009)
Index

Kommentarer

TheDuke sa…
Kanskje den beste bok noensinne om vikinger ved Svartehavet var skrevet på norsk, Thor Heyerdahls Jakten på Odin. Eller, hva mener du?
Anonym sa…
Størsteparten av Heyerdahls teorier er i det store og hele avskrevet.

"H og L leser Snorre like bokstavelig som enkelte har lest Bibelen."

Jeg fant ikke originaldokumentet av anmeldelsen av boken [Maal og Minne 1, 2002] som pdf., men den kan leses her på denne russiske siden: http://www.norge.ru/jakten_odin

Even Hovdhaugen, Christian Keller, Else Mundal, Anne Stalsberg og Gro Steinsland presenterer her svært tungtveiende og overbevisende argumenter for hvorfor Heyerdahls teorier i beste fall må sies å være friske innfallsvinkler, men også hvorfor det er lett å avfeie dem som resultat av litt for slett etterrettelighet. Dessuten vitner boken om en uvilje til å trekke inn relevant forskning rundt et forsåvidt interessant tema: "Jakten på Odin, som dens forløper Uten grenser, preges av et mangelfullt og tilfeldig kildeutvalg, fravær av teoretisk refleksjon og en fatal mangel på kjennskap til flere hundre års forskning. Dette gjelder både Snorre-forskningen og forskningen innenfor religionshistorie, arkeologi, filologi og lingvistikk. Dette gjenspeiles også i bokens litteraturliste, som avslører at til og med Snorres verk Edda bare er lest i en norsk oversettelse som ikke inneholder hele verket. Den litteratur som er brukt og vist til, er gjerne litteratur som er lite akseptert i det vitenskapelige miljø, som f. eks. Omeljan Pritsaks bok The Origin of Rus’."
--------------
C. Lindh
TheDuke sa…
Det er gammelt nytt at de fem professorer har angrepet Thor Heyerdahls bok Jakten på Odin. Først angrep de samme fem personene Thor Heyerdahl og Per Lillestrøms forrige bok, Ingen Grenser. Det var den hendelsen som var begrunnelse på utgravingen i Aserbajdsjan, som resulterte i boken og videoen Jakten på Odin.

Jeg anbefaler at alle nordmenn leser Heyerdahls siste to bøkene, de er ikke til å få kjøpt lenger i en bokhandel og har aldri blitt oversatt til engelsk, men de kan lånes fra en bibliotek. Jeg ville også anbefale på det varmeste Halvor Tjønns bok fra 2009, Vikingenes Russland. De fem nevnte professorer er sannsynligvis anti-normanister, men les bøkene og bedøm selv. Jeg har merket meg at Snorre har fått en ny vår i forskningsmiljøene, kanskje Thor Heyerdahl fortjener snart den samme?
Anonym sa…
Keare Duke,

Jeg vil gjerne lese Ingen Grenser og Jakten pa Odin. Men jeg far ikke takk i dem her i Tyrkia. Jeg kan heller ikke lane dem fra et bibliotek i Norge. Har du noe ideer om hvordan jeg kan fa tak i dem?.

Med hilsen

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…