25 juni 2010

Hogganvik - en foreløpig oppsummering

Kort oppsummering av Hogganvik: På en markert berghylle, som akkurat på dette stedet bøyer av i nesten 90 graders vinkel og danner et karakteristisk hjørne, har man i yngre romertid eller tidlig
folkevandringstid nedlagt et stort arbeid med å skape et kunstig platå.

Det i utgangspunktet svakt skrånende terrenget er blitt påført betydelige mengder sand og stein, som på oversiden er avsluttet med en pent lagt mur som avgrenser hele det nevnte "hjørnet", til sammen et
areal på 70-100 kvadratmeter. Midt inne på den kunstige flaten har runesteinen vært reist.

Ovenfor platået og muren er det dessuten anlagt
et eller to, muligens flere, terrasser. Øverst har selve gravhaugen ligget, men den ble trolig ødelagt omkr. 1930, og området er i dag planert og bebygd.

5 kommentarer:

Oda sa...

Spennende! Er det gjort lignende funn i tilsvarende kontekster tidligere?

Frans-Arne Stylegar sa...

Ikke såvidt meg bekjent.

Frands H sa...

Det var ett tjusigt "skjalv" och en tjusig "*naba"-vinkel. Ett fint exempel på att äldre järnålders runinskrifter också är sin kontext.

Frans-Arne Stylegar sa...

Det har du helt rett i, Frands!

Anonym sa...

Man taler så gerne om en gravsten, men indskriften på Hogganvik-stenen siger ikke noget om en grav.
Runeindskriften taler om: kelbaÞevas stainaR
ek naudigastiR
ek erafaR
Det er ingen gravindskrift.

Rane den vidfarne

Den berømte vikingen Rane «den vidfarne» var Olav Haraldssons fosterfar og våpenbror, og den som tok med den da tolvårige Olav på hans før...