Gå til hovedinnhold

Viking Age hawking

Hawking as an aristocratic and royal hunting technique is an established fact in the Viking Age. But direct archaeological evidence for hawking are relatively scarce, not least in Scandinavia. A number of small copper alloy bells found in both graves and settlement contexts might provide a clue, however.

In Scandinavian contexts, iron bells of various types are known to have been part of the horse equipment. For bells made of copper alloy, however, the interpretation differs – and varies. Small bells or rattles of type Rygh 593 were found in 11 different graves in Birka. In 5 of these the bells seem to have been associated with the clothes of the deceased. Gräslund interprets the bells as resulting from East Baltic influences, but she also mentions parallells from Frisian burial finds. Among the Latvian tribes, small bells could be hung from the copper alloy chains attached to the women’s costume. Copper alloy bells of similar types have also been used as part of the horse harness in the Baltic area (incidentally, a small copper alloy bell of type R 593 in the Borre ship burial seems to have been associated with a horse’s head gear).

Reconstructing the original function from grave finds is one thing. Recently, however, small copper alloy bells have been found in settlement contexts in Scandinavia. The finds in question, from Uppåkra and Järrestad, both in Scania, seem to suggest a link between the bells made of copper alloy and hall buildings. This link points towards some kind of connection between the bells and aristocratic life. One possible connection is found in aristocratic hunting practices.

Some copper alloy bells known from the archaeological record have been interpreted as hawking bells, i.e. bells attached to one foot of a falcon or a hawk used for hunting purposes, and designed to make it easier to find the bird if it is tangled up in a bush etc. during the hunt. For instance, it has been suggested that the small copper alloy bell from the Sutton Hoo ship burial was worn by a falcon or hawk. The bell finds from Fröjel have been discussed in a similar way, while Maria Vretemark discusses the possible link between small bells and falconry in a more general way.

Nicholas Orme, writing of the education of the medieval Englisk kings and aristocracy, says that hunting came second only to fighting as the most prestigious physical activity. The earliest record of falconry in Anglo-Saxon England was the dispatch by St Boniface of a hawk and two falcons from the continent to King Æþelbald of Mercia in 745-6. Hawking as a highly developed form of hunting was established in continental Europe around AD 500 already, as evidenced by various Germanic laws. It was no different in Viking Age Scandinavia, where written sources record hawking in several instances. Thus, according to Frankish sources, Godfred, the early 9th century king of the Danes, was killed by his own son while out hunting, just as he was about to release his falcon from its prey. According to the Norse sagas, earl Håkon had to pay 100 ‘marks’ of gold and 60 hawks or falcons as tribute to Harald Bluetooth. Olav Tryggvason, on the other hand, is said to have plucked the feathers off his sister’s hawk in a fit of fury. The latter examples are from the 10th century. By the mid-11th century at the latest hunting falcons were being exported from Norway to England, as evidenced by mentionings in the Domesday book.

Judging from finds of bones from birds of prey in cremation graves, however, hawking seems to have been practiced in Scandinavia almost as early as on the Continent. Lavishly furnished graves like Vendel III and Valsgärde 6 contains birds of prey, as do at least 14 other Swedish graves, dating from the late 6th to the 10th century. There are also a number of Continental finds of birds of prey in graves. In a cremation grave dating to c. 800 from Hedehusum/Süderende on Föhr, bones from a man, his dog and his falcon was salvaged. In a somewhat earlier grave from Staufen in Dillingen, a man had been inhumed along with rich furnishings, including a hawk or a falcon placed at his right hand.

Pictorial evidence for hawking in Scandinavia includes the 11th century picture stones from Alstad, Toten (Norway), and Böksta, Uppland (Sweden), both of which show a mounted man with dog(s) and bird(s) of prey. The tapestries from the Oseberg ship burial (dated dendrochronologically to AD 834) also include a scene with a mounted man and two birds of prey, interpreted as either falcons or hawks.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…