Gå til hovedinnhold

Hogganvik-utgravningen - WebkameraMandag 3. mai starter den arkeologiske undersøkelsen på Hogganvik. Arkeologer fra Kulturhistorisk museum og Vest-Agder fylkeskommune skal grave på stedet der runesteinen fra yngre romertid eller folkevandringstid kom for dagen i september i fjor. I dag kom webkameraet på plass.
NB: Bildet oppdateres én gang i minuttet. Pass på å oppdatere siden jevnlig.

Kommentarer

jonas sa…
Godt tiltak å installere webkamera!
Men må nok ta en tur å forstyrre deg i arbeidet der, alikevel... :)
Ein fantastisk filosofisk manøver: På den eine sida utgraving av noko som har lege der statisk gjennom hundrevis av år, og så webkamera som skal oppdaterast kvart minutt! Minner på ein måte om Blücher i Drøbaksundet: Kanonene Moses og Aron hadde venta trufast i tiår etter tiår, og da sekundet var der kom ordren - og så mall det! I alle fall, - gratulerer og lykke til! - helsing Enok Kippersund
Anonym sa…
Hm.. 30. april..skal jeg glo på utsikten på Hogganvik i flere dager, så bør det jammen ligge noen knokler under runesteinen. Men greit med webcam, siden jeg sitter på andre kanten av kommunen.
Spennende, dette :-)
Peter sa…
Som journalist kultur og fotograf er det naturligvis, for meg, umulig å ikke få rykkninger i avtrekkerfingeren og kiling i tastaturslavene når denne meldingen kommer. Vit vel at jeg følger med i denne glimrende aksjonen og mommer nok når "de store avsløringer skal blottlegges til å dukke opp i bushen med min dig.tele og laptop med ni timer batteri. Good luck team.
Anonym sa…
Der kom det nærbilde og info i Fævennen..hurra. Webcam`et er for langt unna.
Bra tiltak, men det er mye himmel og lite utgaving... klikker jevnlig oppdater likevel :)
Anonym sa…
Jeg ser en journalist..garantert. Enda flere funn?
Anonym sa…
Ja, steinsetting, sannsynligvis en grav..(takk, Fævennen, for tydelige nærbilder) Nå er jeg så nysgjerrig at jeg snart dauer.

Populære innlegg fra denne bloggen

Da Spangereid skulle bli Sørlandets første kjøpstad

I et brev fra 1549 som vi dessverre bare har bevart et ekstrakt av, heter det at lensherren i Lister len, Otte Stigssøn, har foreslått for kong Christian den 3. å anlegge en kjøpstad «paa et beleiligt Sted ved Strandsiden» i lenet. Dette er i og for seg gammelt nytt, og noen bygrunnleggelse på Agdesiden ble det jo ikke i den omgangen. Men det er likevel interessant å spørre hvor man tenkte seg å etablere den nye byen, som i så fall ville ha blitt den første og eneste på kyststrekningen mellom Skien og Stavanger? Svaret: Spangereid ved Lindesnes.
Flere forfattere har vist til brevet fra 1549 (Bugge 1925:136). Sverre Steen (1941:9) diskuterer det i forbindelse med sin diskusjon om utviklingen av maritim infrastruktur i kristiansandsområdet i denne perioden, og prosjektet blir kommentert i ulike lokale studier (Rudjord 1974:152; Eliassen 1995:57; Abrahamsen 1997:17; Skjekkeland 2000:259). De fleste har vært tilbakeholdende med å foreslå noen nærmere lokalisering av den planlagte kjøpsta…

Kvinne - kriger - viking?

Serier som «Vikings», understøttet av fantasy-sjangerens ulike uttrykksformer, har popularisert bildet av den kvinnelige vikingen, hun som deltar aktivt i væpnet kamp og svinger sverdet med like stor selvfølgelighet som sine mannlige kolleger. Det er en vesentlig del av forklaringen på at sosiale medier og nyhetstjenester i inn- og utland gikk på høygir da svenske arkeologer i september i år publiserte en fagartikkel som argumenterer for at den gravlagte i en rikt utstyrt våpengrav på Birka i Mälaren, faktisk var en kvinne.

Artikkelforfatterne har lykkes i å kjønnsbestemme skjelettet i Birkagraven, og konkluderer med at den gravlagte kvinnen ikke bare hadde vært kriger i levende live, men militær leder. Det siste utleder forfatterne av det faktum at kvinnen hadde fått med seg et brettspill over i det hinsidige, og at hun dermed var trent i strategisk tenkning.

Publiseringen var godt tilrettelagt med tanke på å skape blest – og, får vi tro, debatt. Og med drahjelp først og fremst fra twi…

En bergensfarers tragiske endelikt ved Flekkefjord i 1489

I den sørvestlige forhallen i Marienkirche i Lübeck henger et epitafium; motivet er en Bergensfarer, en tremaster fra Lübeck som er forlist på en forrevet kyst. To av mastene er knekt. Sjøfolkene ligger i vannet, noen klamrer seg til kister og planker, andre svømmer; noen få har klart å ta seg i land. Bildet er forsynt med to innskrifter. Den ene har blitt sitert i ulike sammenhenger, den inneholder følgende formaning: Ok, guden gesellen, holdet nicht to licht!Er gi to scepe gat, gat jo to der bicht!Et was so kort ene tyt,
Dat wy unses lebendes wurden quid.
En paternoster vor alle cristen seelen!
Altså noe slikt som: «La den som skal gå om bord, skrifte! Det tok så kort tid før vi mistet våre liv!» Den andre innskriften på bildet blir sjeldnere gjengitt, men den lyder: Anno Domini 1489 des fridages vor alle Gades hilen do bleff schipper Hans Ben up de bergerreise vor denn Berksunde mit 33 man, de Got al gnedich si. Paternoster vor alle cristen Seelen! Med andre ord: Tavlen er satt opp til m…