'The time has come,' the Walrus said,
'To talk of many things:
Of shoes — and ships — and sealing-wax —
Of cabbages — and kings —
And why the sea is boiling hot —
And whether pigs have wings.'
Lewis Carroll: The Walrus and the Carpenter

07 desember 2019

"Henriksen-husene" i Arkhangelsk og Vardø

"Henriksen-huset", Strandgata 40, senere O.M. Nilsens
bakeri. Foto: Varanger museum.

«Henriksen-husene» i henholdsvis Vardø og Arkhangelsk forteller om nære norsk-russiske forbindelser i nord før 1917.

Alf Hildur Henriksen var født i 1880 i Hamningberg. I 1898 kjøpte han bygården i Strandgata i Vardø (oppført 1877), som fremdeles står. Hans far, Nils Andreas Henriksen, drev som baker og kolonialhandler der.

Siden flyttet Alf H. Henriksen imidlertid til Arkhangelsk, der han slo seg opp som skipsmegler og trelasthandler. Byen var på det tidspunktet et sentrum for pomorhandelen mellom Nordvest-Russland og Norge.

Henriksen-huset i Arkhangelsk
I 1911 lot han oppføre en stor trevilla i byen. Alf H. Henriksen og familien ble værende i Nord-Russland etter revolusjonen 1917, og under NEP-perioden fortsatte han sin virksomhet som skipsmegler.

"Henriksen-huset" i Arkhangelsk i 2014. Foto: F.-A.Stylegar.
I 1925 reiste han i forretninger til Norge. På tilbakereisen ble han nektet innreise til Russland, der hans russisk-fødte kone og deres store barneflokk befant seg. Familien fikk han etter hvert ut av Sovjetunionen, men hele virksomheten og formuen ble beslaglagt.

Det staselige Henriksenhuset i Arkhangelsk eksisterer fortsatt, riktignok seksjonert ut til fire leiligheter.


2 kommentarer:

financialserviceoffer sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Rødsten Henriksen sa...

Min farmors far..

I grenseland

Hvordan har gårdene rundt i landet fått grensene sine? Dagens grenser kan ha en skiftende historie bak seg – ofte preget av strid og uenighe...