'The time has come,' the Walrus said,
'To talk of many things:
Of shoes — and ships — and sealing-wax —
Of cabbages — and kings —
And why the sea is boiling hot —
And whether pigs have wings.'
Lewis Carroll: The Walrus and the Carpenter

30 juli 2012

Vikinger ved Svartehavet


Det skandinaviske nærværet lengst øst i Europa i vikingtiden  er markant, men språkbarrieren kan av og til gjøre det vanskelig å sette seg nærmere inn i hva som faktisk foreligger av arkeologisk gjenstandsmateriale. Nå foreligger to nye bøker som letter arbeidet.

Byen Khersonnesos nær Sevastopol på Krim har en lang og omskiftelig historie. Khersonnesos ble opprinnelig grunnlagt av greske kolonister i det 6. årh. f.Kr. I den godt bevarte antikke byen, som av og til går under betegnelsen «Ukrainas Pompeii», er det blitt foretatt arkeologiske utgravninger i mange omganger helt siden 1827. I disse dager foreligger en fyldig publikasjon som gir et fint innblikk i funnene fra den bysantinske perioden i Khersonnesos. Blant metallfunnene er én, kanskje to, gjenstander av skandinavisk opprinnelse. Det dreier seg om to endebeslag til sverdslirer, hvorav den ene er dekorert i Borrestil og kan dateres til omkr. år 900.

Tatyana Yashaeavas bok om funnene fra Khersonnesos kan bestilles her. Den har engelsk og russisk parallelltekst.

I samme gate er en annen, blodfersk publikasjon som tar for seg gjenstandsfunn av skandinavisk opprinnelse i Ukraina som helhet. Det er Fedir Androshuk og Volodymyr Zotsenko som skriver om Scandinavian Antiquities of Southern Rus'. Ca. 300 gjenstander blir nærmere beskrevet. Boken er utgitt i Paris. Teksten er på russisk, men med innholdsfortegnelse og bildetekster oversatt til engelsk.

Her er den lovende innholdsfortegnelsen:Ivakin, Gleb. In memory of V. Zotsenko.
Introduction.
1. Evaluation criteria for Scandinavian antiquities
2. Specific features and main characteristics of Scandinavian
antiquities in the Ukraine
3. Catalogue structure
Section I. Right Bank of the Middle Dnieper area
Section II. Lower Dnieper area
Section III. Crimean peninsula
Section IV. The area west of the Dnieper
Section V. The area east of the Dnieper
Section VI. The Middle Dnieper area (exact find spots not known)
Appendix I. Kovalenko, V., and A. Motsya, and Yu. Sytyy. Most recent
Scandinavian finds in the burials in Shestovitsa
1. A barrow with a chamber grave excavated in 2006
2. A grave excavated in 2011
Appendix II. Skorokhod, V. The finds of Scandinavian origin from the
excavations of Shestovitsa settlement (1983-2009)
Index

5 kommentarer:

TheDuke sa...

Kanskje den beste bok noensinne om vikinger ved Svartehavet var skrevet på norsk, Thor Heyerdahls Jakten på Odin. Eller, hva mener du?

Anonym sa...

Størsteparten av Heyerdahls teorier er i det store og hele avskrevet.

"H og L leser Snorre like bokstavelig som enkelte har lest Bibelen."

Jeg fant ikke originaldokumentet av anmeldelsen av boken [Maal og Minne 1, 2002] som pdf., men den kan leses her på denne russiske siden: http://www.norge.ru/jakten_odin

Even Hovdhaugen, Christian Keller, Else Mundal, Anne Stalsberg og Gro Steinsland presenterer her svært tungtveiende og overbevisende argumenter for hvorfor Heyerdahls teorier i beste fall må sies å være friske innfallsvinkler, men også hvorfor det er lett å avfeie dem som resultat av litt for slett etterrettelighet. Dessuten vitner boken om en uvilje til å trekke inn relevant forskning rundt et forsåvidt interessant tema: "Jakten på Odin, som dens forløper Uten grenser, preges av et mangelfullt og tilfeldig kildeutvalg, fravær av teoretisk refleksjon og en fatal mangel på kjennskap til flere hundre års forskning. Dette gjelder både Snorre-forskningen og forskningen innenfor religionshistorie, arkeologi, filologi og lingvistikk. Dette gjenspeiles også i bokens litteraturliste, som avslører at til og med Snorres verk Edda bare er lest i en norsk oversettelse som ikke inneholder hele verket. Den litteratur som er brukt og vist til, er gjerne litteratur som er lite akseptert i det vitenskapelige miljø, som f. eks. Omeljan Pritsaks bok The Origin of Rus’."
--------------
C. Lindh

TheDuke sa...

Det er gammelt nytt at de fem professorer har angrepet Thor Heyerdahls bok Jakten på Odin. Først angrep de samme fem personene Thor Heyerdahl og Per Lillestrøms forrige bok, Ingen Grenser. Det var den hendelsen som var begrunnelse på utgravingen i Aserbajdsjan, som resulterte i boken og videoen Jakten på Odin.

Jeg anbefaler at alle nordmenn leser Heyerdahls siste to bøkene, de er ikke til å få kjøpt lenger i en bokhandel og har aldri blitt oversatt til engelsk, men de kan lånes fra en bibliotek. Jeg ville også anbefale på det varmeste Halvor Tjønns bok fra 2009, Vikingenes Russland. De fem nevnte professorer er sannsynligvis anti-normanister, men les bøkene og bedøm selv. Jeg har merket meg at Snorre har fått en ny vår i forskningsmiljøene, kanskje Thor Heyerdahl fortjener snart den samme?

Anonym sa...

Keare Duke,

Jeg vil gjerne lese Ingen Grenser og Jakten pa Odin. Men jeg far ikke takk i dem her i Tyrkia. Jeg kan heller ikke lane dem fra et bibliotek i Norge. Har du noe ideer om hvordan jeg kan fa tak i dem?.

Med hilsen

Anders H sa...

Jeg leste bøkene da de utkom, og synes det er kjedelig at Heyerdahl tok litt lett på enkelte sider av materialet. Også jeg oppfattet tidligere Snorres beretning som en indikasjon på at innvandring sydfra på et tidspunkt utløste noe i kultur og religion. Men å lese dette like bokstavtro som Heyerdahl er nok å dra det langt. Forfriskene med nye tanker som er litt frikoplet etablerte tolkninger, men som sagt litt synd å erte på seg akademia uten bedre ryggdekning.

I grenseland

Hvordan har gårdene rundt i landet fått grensene sine? Dagens grenser kan ha en skiftende historie bak seg – ofte preget av strid og uenighe...