'The time has come,' the Walrus said,
'To talk of many things:
Of shoes — and ships — and sealing-wax —
Of cabbages — and kings —
And why the sea is boiling hot —
And whether pigs have wings.'
Lewis Carroll: The Walrus and the Carpenter

06 juni 2013

Fra Eidsborg til Albany

Lokaliteten The Flatts er nok ikke på spesielt mange arkeologers lepper her hjemme. Det er det ikke noe å si på, all den stund The Flatts befinner seg i nærheten av Albany, i dagens upstate New York. Så hvorfor trekke den frem?

de Vlackte, ca. 1644, fremstilt av Len Tantillo
Jo, for 350 år siden var de Vlackte, som det den gang het, sentrum for den private, hollandske kolonien Rensselaerswijck, og etter forholdene en storgård. På 1640-tallet var det Arent van Curler som bodde der og drev gården på vegne av patronen eller eieren av Rensselaerswijck, Kiliaen van Rensselaer. I tillegg til jordbruket, var det pelshandelen som stod i fokus på The Flatts.

Helt frem til 1960-årene var The Flatts bebygd, og etter at det siste huset på stedet forsvant, har det vært gjennomført arkeologiske undersøkelser i flere omganger.

Særlig den ene av to kjellere som er funnet, har gitt mange funn. Funnene vitner om at van Curler og familien omgav seg med materiell kultur som ikke stod noe særlig tilbake for datidens velstående borgere hjemme i Amsterdam. De viser dessuten hva slags gjenstander som ble byttet mot pelsverk med mohawkindianerne: kobberkjeler, krittpiper, økser, fingerbøl, munnharper, kniver, tekstiler og glassperler – for ikke å glemme musketter. Krittpipene fra The Flatts er av en særskilt type ment for handelen med indianerne, og de er laget etter modell av indianske tobakkspiper.

Men blant funnene er også gjenstander som først og fremst forteller om dagliglivet i den nye verden, så som jordbruksredskaper. Til de mer anonyme funnene hører også det som er grunnen til at jeg ville fortelle om The Flatts: en håndfull bryner. De er nemlig produsert i Telemark.

Kvartsskiferbrynene fra Eidsborg i Tokke kommune er viden kjent, og bryner fra Eidsborg er funnet i arkeologiske kontekster med dateringer fra 700-tallet og frem til moderne tid. Dagbruddene i Eidsborg var i drift frem til de første årene etter 2. verdenskrig. Brynesteinsemnene ble fra vikingtiden av utskipet fra Skien og eksportert til store deler av Europa. Blant annet er det funnet bryner fra Eidsborg under utgravningene i Hedeby og Birka.

Og altså på The Flatts, der brynesteinene fra Telemark dels utgjør et kuriøst sidestykke til den første norske innvandringen til det hollandske Amerika, og dels fyller ut bildet av en verden som var i ferd med å bli globalisert alt på 1600-tallet.

Ingen kommentarer:

I grenseland

Hvordan har gårdene rundt i landet fått grensene sine? Dagens grenser kan ha en skiftende historie bak seg – ofte preget av strid og uenighe...