'The time has come,' the Walrus said,
'To talk of many things:
Of shoes — and ships — and sealing-wax —
Of cabbages — and kings —
And why the sea is boiling hot —
And whether pigs have wings.'
Lewis Carroll: The Walrus and the Carpenter

25 juni 2010

Hogganvik - en foreløpig oppsummering

Kort oppsummering av Hogganvik: På en markert berghylle, som akkurat på dette stedet bøyer av i nesten 90 graders vinkel og danner et karakteristisk hjørne, har man i yngre romertid eller tidlig
folkevandringstid nedlagt et stort arbeid med å skape et kunstig platå.

Det i utgangspunktet svakt skrånende terrenget er blitt påført betydelige mengder sand og stein, som på oversiden er avsluttet med en pent lagt mur som avgrenser hele det nevnte "hjørnet", til sammen et
areal på 70-100 kvadratmeter. Midt inne på den kunstige flaten har runesteinen vært reist.

Ovenfor platået og muren er det dessuten anlagt
et eller to, muligens flere, terrasser. Øverst har selve gravhaugen ligget, men den ble trolig ødelagt omkr. 1930, og området er i dag planert og bebygd.

5 kommentarer:

Oda sa...

Spennende! Er det gjort lignende funn i tilsvarende kontekster tidligere?

Frans-Arne H. Stylegar sa...

Ikke såvidt meg bekjent.

Frands H sa...

Det var ett tjusigt "skjalv" och en tjusig "*naba"-vinkel. Ett fint exempel på att äldre järnålders runinskrifter också är sin kontext.

Frans-Arne H. Stylegar sa...

Det har du helt rett i, Frands!

Anonym sa...

Man taler så gerne om en gravsten, men indskriften på Hogganvik-stenen siger ikke noget om en grav.
Runeindskriften taler om: kelbaÞevas stainaR
ek naudigastiR
ek erafaR
Det er ingen gravindskrift.

I grenseland

Hvordan har gårdene rundt i landet fått grensene sine? Dagens grenser kan ha en skiftende historie bak seg – ofte preget av strid og uenighe...