'The time has come,' the Walrus said,
'To talk of many things:
Of shoes — and ships — and sealing-wax —
Of cabbages — and kings —
And why the sea is boiling hot —
And whether pigs have wings.'
Lewis Carroll: The Walrus and the Carpenter

09 desember 2005

Steinfallosene i jernalderen

Steinfallosene, de "hellige hvite steinene", er en særpreget funngruppe i det arkeologiske jernaldermaterialet. Tilsammen kjenner vi nå flere enn 70 slike funn i Norge. Steinenes størrelse varierer - den største, Dønnasteinen fra Nordland, er 90 cm høy, men det finnes miniatyrer som ikke er mer enn 10 cm høye. Felles for alle steinfallosene er at de er laget av lys bergart (marmor, kvartsitt), og at de har et rundt toppstykke, en innhugget rundtløpende ring under toppen og en oftest søyleformet, rett avskåret fot (tegningen til venstre viser tre varienter - funnet sammen på Kallum i Rygge, Østfold). På folkemunne kalles de for pikksteiner.

Funnomstendighetene varierer. Mange steinfalloser er funnet på eller i gravhauger, og da dreier deg seg nesten alltid om hauger fra yngre romertid eller folkevandringstid. Men enkelte er også funnet i hustufter, i myrer m.v. Mange er også funnet i Sverige, og da under lignende omstendigheter.

Like siden W.F.K. Christie skrev om steinfallosene i Urda i 1837, har man tolket dem inn i en kultisk sammenheng. Christie forklarte dem som "Billeder forestillende Guddomme eller Skytsaander". En del år senere beskrev C.A. Holmboe steinfallosene som "hellige, symbolske Stene, der i Oldtiden dyrkedes som et Slags Gudebilleder".

Bergljot Solberg, som er den som sist har behandlet steinfallosene, knytter dem til fruktbarhetskulten i eldre jernalder, konkret relatert til Njordkulten. Hun viser til sammenfallet mellom utbredelsen av stedsnavn som inneholder gudenavnet og det spredningsmønsteret som steinfallosene oppviser.

Solberg (2001) kjenner ikke de upubliserte funnene fra Østfold. Men den sammenhengen hun peker på, synes enda tydeligere når man tar de østlige funnene med i beregningen. Ser vi på Norge isolert, fordeler både Njord-navnene og forekomsten av steinfalloser seg relativt jevnt utover kysten fra Østfold til Nordland.

Nedenstående liste bygger på Solbergs oversikt fra 2001, men har med en del "nye" funn.

 1. Urstad, Rygge, Østfold, Privat (se foto)
 2. Balke I, Rygge, Østfold, C?
 3. Balke II, Rygge, Østfold, C?
 4. Kallum I, Rygge, Østfold, Tapt
 5. Kallum II, Rygge, Østfold, Tapt
 6. Kallum III, Rygge, Østfold, Tapt
 7. Jeløy I, Moss, Østfold, Privat
 8. Jeløy II, Moss, Østfold, Privat
 9. Berg kirke, Larvik, Vestfold
 10. Digernes, Seljord, Telemark, Privat
 11. Bygland, Bygland, Aust-Agder, Privat
 12. Heggland, Bygland, Aust-Agder, C?
 13. Tjomsås I, Vennesla, Vest-Agder, Privat
 14. Tjomsås II, Vennesla, Vest-Agder, Privat
 15. Vigmostad, Farsund, Vest-Agder, C22603
 16. Rossland, Sokndal, Rogaland, Privat
 17. Tu, Klepp, Rogaland, S5681
 18. ”Jæren” , Rogaland, C?
 19. Østvoll, Sandnes, Rogaland, B2727
 20. Røyneberg, Sola, Rogaland, Privat
 21. Hanstad, Randaberg, Rogaland, S3742
 22. Noreim I, Finnøy, Rogaland, S5680
 23. Noreim II, Finnøy, Rogaland, C16221
 24. Hidle I, Finnøy, Rogaland, S4176a
 25. Hidle II, Finnøy, Rogaland, S4176b
 26. Eik I, Finnøy, Rogaland, S5090
 27. Eik II, Finnøy, Rogaland, S5174
 28. Gard, Finnøy, Rogaland, S5173
 29. Fister I, Hjelmeland, Rogaland, S5175
 30. Fister II, Hjelmeland, Rogaland, S5176
 31. Vestbø, Vindafjord, Rogaland, Privat
 32. Høyvik, Tysvær, Rogaland, S5970
 33. Byrkjedal, Forsand, Rogaland, S8240
 34. Mjelde, Osterøy, Hordaland, B7869
 35. Toft, Lindås, Hordaland, B9002
 36. Hauso, Ullensvang, Hordaland, B9922
 37. Bolstad, Voss, Hordaland, B10540
 38. Sunndal, Kvinnherad, Hordaland, B10576
 39. N. Haugland, Radøy, Hordaland, B12044
 40. Nautøy, Bømlo, Hordaland, B?
 41. Ålhus, Jølster, Sogn og Fjordane, Privat
 42. Loen I, Stryn, Sogn og Fjordane, B3311
 43. Loen II, Stryn, Sogn og Fjordane, B12563
 44. Fosnes, Stryn, Sogn og Fjordane, B4407
 45. Tunold, Stryn, Sogn og Fjordane, Privat
 46. Y. Kandal, Gloppen, Sogn og Fjordane, B12116
 47. Myklebust, Fjaler, Sogn og Fjordane, B?
 48. Njøs, Leikanger, Sogn og Fjordane, Privat?
 49. Hov, Ålesund, Møre og Romsdal, B4615
 50. Hjelmeset, Herøy, Møre og Romsdal, B6455
 51. Oppsal, Vanylven, Møre og Romsdal, B9639
 52. Ose, Ørsta, Møre og Romsdal, B8539
 53. Barstad, Ørsta, Møre og Romsdal, B9997
 54. Vik, Ørsta, Møre og Romsdal, Å1623
 55. Kuli, Smøla, Møre og Romsdal, Privat
 56. Longva, Haram, Møre og Romsdal, B12397
 57. Kleiva, Ulstein, Møre og Romsdal, Å1110
 58. Våge, Ulstein, Møre og Romsdal, Å1111
 59. L. Hatløy, Ulstein, Møre og Romsdal, Å992
 60. Høydalsnes, Volda, Møre og Romsdal, Å1783
 61. Kursetgjerdet, Sykkylven, Møre og Romsdal, Å4214
 62. Litlebø, Sande, Møre og Romsdal, Privat
 63. Kvernes, Averøy, Møre og Romsdal, Privat?
 64. Myklebust, Norddal, Møre og Romsdal, B?
 65. Hangran, Trondheim, Sør-Trøndelag
 66. Berg, Stjørdal, Nord-Trøndelag , T12666
 67. Rykke, Skatval, Nord-Trøndelag, T8946
 68. Varøy, Nærøy, Nord-Trøndelag, T7363
 69. Mid-Gutvika, Leka, Nord-Trøndelag, T7869
 70. Eide, Skogn, Nord-Trøndelag, T14357
 71. Flåtten, Verdal, Nord-Trøndelag, T14634
 72. Hellmoen, Verdal, Nord-Trøndelag, Privat
 73. Dun, Fosnes, Nord-Trøndelag, T14616
 74. Jøren, Sparbu, Nord-Trøndelag, Tapt
 75. Ranem, Overhalla, Nord-Trøndelag, Tapt
 76. Gjedsfjorden, Dønna, Nordland, B731
 77. Glein, Dønna, Nordland, B109217

4 kommentarer:

Ove Pettersen sa...

Du refererer til Bergljot Solberg (2001). Jeg finner ikke noe av henne på det året i Bibsys, derimot hennes bok "Jernalderen i Norge" utkommet 2000 samt på nytt 2003. Er det denne du henviser til?

Ove Pettersen sa...

Forhastet kommentar. Jeg fant ut av Solberg (2001) her:

http://www.hf.uib.no/arkeologisk/solberg_litt.htm

Hellige hvite steiner - spor av fruktbarhetskult i Norge. Kjønn - erotikk - religion. Red. E. Ådland og Kirsten Bang. Bergen Museums skrifter. Universitetet i Bergen. s. 5-12.

Anonym sa...

Du nevner Berg kirke i Larvik på plass nr. 9 i listen din.
Har aldri hørt tale om en fallosstein/hvit stein på Berg i Larvik før og finner heller ingenting på nettet. Har du mer informasjon om dette? Takk på forhånd.

Anonym sa...

Vi har en slik på gården i Hegra, Nord Trøndelag. Ca 50 cm +/-

I grenseland

Hvordan har gårdene rundt i landet fått grensene sine? Dagens grenser kan ha en skiftende historie bak seg – ofte preget av strid og uenighe...