Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra august, 2015

Spion i Sør-Varanger

Vi lurte lenge på hvordan og hvorfor et tilsynelatende høyst ordinært dørskilt i messing med navnet «A. Iversen» gravert inn, hadde fått plass i museets samlinger. Men så kom et gammelt brev for dagen, og det kaster lys over skiltet. Det viser seg nemlig å ha tilknytning til de store spionsakene som var på alles lepper, også her i Finnmark, da den første verdenskrigen raste i Europa.

Året er 1917. Det er storkrig i Europa, men Norge er nøytralt, i hvert fall på papiret. Likevel rystes offentligheten av to store spionsaker her hjemme, begge med ingredienser som hentet ut av en hardkokt spionroman. Først fikk man den såkalte «Baron von Rosen-affæren», og deretter «Den reutenfelske bombesak». I begge tilfeller var det spionasjonenettverk med tilknytning til Tyskland som ble avslørt.
Begge spionringene var aktive i Finnmark, der det foregikk reintransporter med våpen til en av Tysklands motstandere, Russland, og der det dessuten fantes folk med sympatier for finsk separatisme.
La oss så s…

«… derimod rullere russiske Kopeker»

Noen år etter 2. verdenskrig fikk museet i Vardø et par eldre, russiske kobbermynter i gave. Rikard Lind kom med den ene; han hadde funnet den i Kramvik. Den andre var det Kåre Paulsen som leverte – det var en stor, tung 5 kopek som han hadde funnet da da grunnen til det nye rådhuset på Valen ble gravd ut i 1953. Myntene har pregningsår i 1790 og 1782, og de er absolutt ikke sjeldne. Når jeg velger å trekke dem frem, er det fordi de forteller om en helt spesiell – og lite kjent – side ved pomorhandelen for 200 år siden. Den gangen var nemlig russisk skillemynt som dette et vanlig betalingsmiddel i Vardø og Nord-Norge for øvrig.
Arkeologen Povl Simonsen ved Tromsø museum skrev i sin tid om «de store mengder av funn i Finnmark av russiske mynter fra tiden 1760-1790». Det var for 50 år siden – og siden er det kommet mange flere funn til. Ikke minst har metallsøkernes inntreden gitt funn av mye russisk kobbermynt. Nylig har også vårt eget museum fått en fin liten samling av slike «pomormy…