Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2014

Seil, sau og ødegårder

Ødegårdene fra folkevandringstid på sørvestlandet er et klassisk problem i norsk arkeologi. I områder som Lista og Jæren utgjør fremdeles de fraflyttede gårdene med sine synlige hustufter, steingjerder og rydningsrøyser et karakteristisk innslag i kulturlandskapet. Bare på Jæren er det kjent nesten 200 stykker, og ødegårder som Ullandhaug ved Stavanger og Sosteli i Åseral er klassisk mark for enhver arkeolog. Mange, men ikke alle ødegårdene ligger i områder som ikke har vært under plogen siden gårdene ble lagt øde, men som har vært brukt til beite under andre gårder. Spørsmålet om når, og ikke minst hvorfor de ble forlatt har vært diskutert siden tidlig på 1900-tallet. Men kanskje var det først og fremst sauen som var årsaken?

Mye av kunnskapen vår om ødegårdsanleggene er et resultat av tre arkeologers feltarbeid i mellomkrigsårene: Jan Petersens utgravninger av hustufter på Jæren og Helge Gjessings og Sigurd Griegs ditto på Lista. Av senere undersøkelser som har kastet nytt lys over…